Studierende

Praktyka

Praktyki studenckie to ważny etap kształcenia, pomagający zorientować się na rynku pracy. GIZEH oferuje zarówno praktyki w ramach studiów lub orientacji na rynku pracy, jak i semestralne praktyki zaliczeniowe.

Studenci pracujący

Zaplanuj zawczasu swój start w zawodzie: zdobądź cenne doświadczenie praktyczne podczas studiów i regularnie z nami współpracuj – na przykład jako student pracujący w GIZEH. Jako stały członek zespołu projektowego lub działu, korzystasz po wielokroć: poznajesz codzienną działalność w przedsiębiorstwie, nawiązujesz pierwsze kontakty na przyszłość i jeszcze dostajesz za to wynagrodzenie.

Praca dyplomowa

Czy chcesz ukończyć studia pracą dyplomową, zorientowaną na praktykę? W GIZEH znajdziesz wiele praktycznych tematów naukowych. Najlepiej wcześniej odbyć praktyki w GIZEH lub pracować u nas podczas studiów.

Jetzt bewerben!

Studierende und Hochschulabsolventen

Download (PDF | 8,6 MB)