/// Zrównoważony Rozwój

  • GIZEH wprowadza certyfikowany wg DIN EN ISO 50001 System Zarządzania Energią (w zakładach Bergneustadt i Elsterwerda).

  • GIZEH jest członkiem organizacji non-profit „Sedex“ (SupplierEthicalData Exchange), która angażuje się w zakresie długotrwałych i godnych warunków socjalnych i środowiskowych w całym łańcuchu dostawczym i produkcyjnym.

  • GIZEH jest certyfikowany zgodnie z Inicjatywą IK " Zero Pellet Loss ".

  • GIZEH zatrudnia Pełnomocnika do spraw Środowiskowych i Zrównoważonego Rozwoju.


Jako działające w skali międzynarodowej przedsiębiorstwo świadomi jesteśmy odpowiedzialności wobec naszych pracowników, społeczeństwa i środowiska. Ta odpowiedzialność wpisuję się oczywiście również w strategię zrównoważonego rozwoju.

W firmie GIZEH ochrona środowiska i zrównoważona polityka energetyczna mają wysoki priorytet. Implementacja obowiązującego w całej Europie systemu zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001 gwarantuje stałą poprawę efektywności energetycznej oraz systematyczne doskonalenie przepływu energii.

Firma GIZEH dysponuje spójnym procesem zarządzania pozwalającym na identyfikację i ocenę potencjałów oszczędności oraz podjęła liczne działania mające na celu optymalizację sprawności energetycznej (odzyskiwanie energii, oszczędność energii, opakowania wielorazowego użytku, optymalizacja masy, mielenie i wykorzystywanie pozostałości tworzyw sztucznych, itp.).

Poza tym, firma GIZEH podejmuje w ramach zarządzania środowiskowego indywidualne działania. Przykład zakładu w Bergneustadt: zasadzono tu na dużej powierzchni las liściasty w miejscu zniszczonego poważnie przez burzę lasu iglastego. Przykład zakładu w Elsterwerdzie: na dachu hali należącej do firmy zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne o mocy 80 Kwp. Przekształcają one światło słoneczne w energię, która dostarczana jest do lokalnej sieci. Z uwagi na korzystne warunki klimatyczne lokalizacji, obiekt ten ma dużą wydajność. Przekonajcie się Państwo sami:

Solarlog Elsterwerda

Firma GIZEH zajmuje się przetwarzaniem surowców odnawialnych, tzw. biodegradowalnych tworzyw sztucznych, które mogą być kompostowane i w przyszłości odgrywać będą coraz większą rolę. 

O naszym zaangażowaniu w obszarze społecznym świadczą m.in. ochrona pracy i jej bezpieczeństwo, koncepcje doskonalenia zawodowego, wspieranie rozwoju oraz profilaktyka zdrowotna dla naszych pracowników.