/// Termoformowanie z barierą

Wielowarstwowa budowa folii podczas procesu termo-formowania daje możliwość produkcji materiałów, które odznaczają się dobrymi właściwościami barierowymi o dużej stabilności temperaturowej.

Struktura

  • Wgłębnie formowane pojemniki z 7 warstwowej folii do ochrony wrażliwych produktów spożywczych

Funkcja ochronna

  • Ochrona przed przenikaniem do wewnątrz / ulotem gazów i wilgoci
  • Zachowanie właściwości produktu (aromat, konsystencja, ochrona witam, zachowanie substancji lotnych, ochrona przed utlenieniem itd.)
  • Możliwość połączenia z ochroną przed światłem

Wygląd

  • Warstwa bariery możliwa także przy wysokiej przezroczystości!
  • Możliwe są różnorodne zabarwienia ścianki wewnętrznej i zewnętrznej (bikolor)