Zrównoważony rozwój

Zrównoważone myślenie i działanie – na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń

Zrównoważona gospodarka to dla GIZEH proces ciągłych ulepszeń, który pozwala połączyć wymagania stawiane przed nowoczesną firmą z ochroną człowieka i środowiska.

Koncentrujemy się na następujących obszarach:

Pakowanie / ekoprojekt

Recykling opakowań z tworzyw sztucznych nie rozpoczyna się od zbiórki surowców wtórnych, lecz już na etapie projektu.

Więcej

Zarządzanie energią

Redukujemy zużycie energii poprzez zwiększenie efektywności, aby zmniejszyć emisję CO2.

Więcej

Odpowiedzialność społeczna

Nasza aktywność wykracza poza zwykły zakres obowiązków.

Więcej

Certyfikaty i znaki ekologiczne

Certyfikaty i znaki ekologiczne wyróżniają firmy, które dobrowolnie przestrzegają określonych, wiążących zasad.

Więcej