Pakowanie / ekoprojekt

Recykling opakowań z tworzyw sztucznych nie rozpoczyna się od zbiórki surowców wtórnych, lecz już na etapie projektu.

Opakowania stały się nieodłącznym elementem współczesnej codzienności. Chronią one nasze produkty, udostępniają w odpowiednich ilościach, przedłużają okres przydatności do spożycia i informują o zawartości. Swojego – często krótkiego – cyklu życia nie powinny kończyć jako odpady, ponieważ zawierają surowce wtórne.

 

„Design for Recycling” to podejście GIZEH w opracowywaniu rozwiązań: przy projektowaniu nowego pojemnika uwzględnia się wtórne wykorzystanie opróżnionego opakowania. Możliwość recyklingu zużytego materiału to dla nas podstawowe kryterium projektowe w fazie konstruowania pojemnika. Naszym celem jest stosowanie wyłącznie materiałów i/lub kombinacji materiałów, które nie mają negatywnego wpływu na zdatność do recyklingu.

Opakowania z tworzyw sztucznych są wykonywane z szerokiej gamy polimerów dostosowanych do zawartości, ze specyficznymi dodatkami spełniającymi wymogi funkcjonalne i/lub estetyczne każdego producenta. Ta różnorodność może skomplikować lub przedrożyć proces recyklingu albo zmniejszyć jakość, a tym samym wartość tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu. Decyzja, który projekt wydaje się właściwy ze względów marketingowych lub brandingowych (np. zastosowanie bardzo ciemnych kolorów) może później negatywnie wpłynąć na wartość recyklatu.

Nieprzemyślany projekt może skutkować niepotrzebnymi pozostałościami produktu w opróżnionym opakowaniu. Rezultatem nieodpowiednich kombinacji polimerów i materiałów w opakowaniach mogą być nieefektywne procesy recyklingu. Projektowanie produktów jest więc jednym z kluczy do poprawy poziomu recyklingu. Koszt recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych można znacznie obniżyć dzięki udoskonaleniu projektów.


Dział Rozwoju w GIZEH zajmuje się zarówno przetwarzaniem materiałów ulegających biodegradacji lub materiałów z surowców odnawialnych, jak i różnymi materiałami nadającymi się do recyklingu.

  • Jesteśmy jedną z pierwszych firm w dziedzinie opakowań sztywnych z tworzyw sztucznych, która przeprowadziła testy z wykorzystaniem polipropylenu wytwarzanego w 100% z odpadów domowych.
  • Z naszych testów wynika, że nowe produkty opakowaniowe można wytwarzać z polipropylenu pochodzącego z recyklingu, co pomoże zmniejszyć ilość odpadów tworzyw sztucznych i szybko zredukować emisję CO2.
  • Obecnie nie ma zezwolenia EFSA na recykling polipropylenu z odpadów poużytkowych. Wynika to głównie z problemów migracji do żywności,
  • Dlatego zastosowanie polipropylenu w sektorze spożywczym jest kwestią długofalowego rozwoju. My jednak już teraz pracujemy nad rozwiązaniem, które umożliwi zminimalizowanie migracji.