Zarządzanie energią

Redukujemy zużycie energii poprzez zwiększenie efektywności, aby zmniejszyć emisję CO2.

Już w 2011 roku firma GIZEH wprowadziła system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001, który opiera się na modelu zarządzania ciągłym doskonaleniem energetycznym.

Ulepszenia zmniejszają zużycie energii i koszty produkcji, a także prowadzą do redukcji emisji CO2 i tym samym zapobiegają globalnym zmianom klimatycznym.

Co roku GIZEH przeprowadza audyty wewnętrzne i zewnętrzne, aby sprawdzić stopień realizacji celów.

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat zainstalowaliśmy około 240 stacji pomiarowych i zainwestowaliśmy ponad 1,6 mln euro w środki zwiększające efektywność energetyczną, co odpowiada inwestycjom na poziomie średnio 230 tys. euro rocznie. Efekt:

 • Spadek emisji CO2 o 14,8% na kilogram zużytego materiału. Oznacza to redukcję o średnio 3,0% na rok.
 • Zużycie prądu zmalało o 11,9% na każdy kilogram zużytego materiału. To średnio 2,4% na rok.

Opisane poniżej działania to przykłady konsekwentnych kroków, które podjęliśmy w celu zwiększenia efektywności zasobów.

Sprężone powietrze / chłodzenie

 • Inwestycja w nowe sprężarki
 • Podział sieci sprężonego powietrza na różne poziomy ciśnienia: 8 barów i 6 barów
 • Zakup nowych chłodziarko-suszarek i urządzeń filtrujących
 • System odciążenia zimowego obiegów chłodzenia
 • Rozdzielenie obiegów chłodzenia narzędzi i oleju
 • Redukcja wycieków

Ogrzewanie pomieszczeń / ciepło procesowe / ciepła woda

 • Konsekwentne odzyskiwanie ciepła ze sprężarek i wykorzystanie go do ogrzewania całych budynków oraz podgrzewania wody
 • Inwestycja w nowe urządzenia / optymalizacja systemu sterowania
 • Zwiększenie wydajności wytwarzania pary poprzez wstępne podgrzewanie wody zasilającej
 • Izolacja cylindrów wtryskowych i cylindrów wytłaczarek

Oświetlenie

 • Przejście na oświetlenie zewnętrzne LED
 • Przejście na oświetlenie wewnętrzne LED (czujnik obecności)
 • Przebudowa systemu oświetlenia awaryjnego

Technologia informacyjna i komunikacyjna

 • Wirtualizacja serwera
 • Nowa koncepcja drukowania (drukarka centralna)

Oprócz zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji dążymy również do zastąpienia paliw kopalnych samodzielnie wytwarzanym prądem ekologicznym.

Zaopatrzenie energetyczne

 • Instalacja systemu fotowoltaicznego o mocy 38 kWp
 • Instalacja systemu fotowoltaicznego w Elsterwerda o mocy 129 kWp. Zakończenie projektu październik-listopad 2018 roku