Świadectwa, pieczęcie urzędowe i członkostwa

Certyfikaty i znaki ekologiczne wyróżniają firmy, które dobrowolnie przestrzegają określonych, wiążących zasad.

Aktualne zaangażowanie firmy GIZEH Verpackungen w skrócie:

System zarządzania energią 50001

Już w 2011 roku firma GIZEH wprowadziła system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001, który opiera się na modelu zarządzania ciągłym doskonaleniem energetycznym. Ulepszenia zmniejszają zużycie energii i koszty produkcji, a także prowadzą do zmniejszenia emisji CO2 i tym samym redukują globalne zmiany klimatyczne. Co roku GIZEH przeprowadza audyty wewnętrzne i zewnętrzne, aby sprawdzić stopień realizacji celów. W 2020 roku zarządzanie energią zostało z powodzeniem dostosowane do wymagań nowej normy ISO 50001:2018.

Inicjatywa – Sieci Efektywności Energetycznej

Sieć Efektywności Energetycznej to systematyczna, ukierunkowana i niebiurokratyczna wymiana doświadczeń i pomysłów, trwająca zwykle 2 lub 3 lata, w której udział bierze z reguły 8 do 15 firm i zakładów (nie mniej jednak niż 5) i która ma na celu wspólne zwiększenie efektywności energetycznej. Celem sieci jest osiągnięcie przez firmy znacznego długoterminowego wzrostu efektywności energetycznej, a tym samym potencjalnego zauważalnego obniżenia kosztów energii.

(Źródło: www.effizienznetzwerke.org/initiative/hintergrund/)

GIZEH uczestniczy w takiej sieci od 2018 roku. W 2020 roku sieć rozpoczęła drugą rundę - po pomyślnym zakończeniu pierwszej.

Zero strat granulatu

Inicjatywa „Zero strat granulatu” ma pomóc zminimalizować straty granulatu tworzyw sztucznych dostającego się do środowiska naturalnego. Wszystkie zaangażowane firmy są zachęcane do opracowania planu działań, które zapobiegną utracie granulatu i wdrożenia tego planu, w tym szkoleń pracowników. Od 2017 roku firma GIZEH Verpackungen jest certyfikowana.

Sedex – Empowering Ethical Supply Chains

Od 2013 roku GIZEH jest członkiem Sedex, organizacji non-profit działającej na rzecz etycznego łańcucha dostaw. SEDEX oznacza Supplier Ethical Data EXchange i jest platformą internetową, na której firmy członkowskie ujawniają informacje na temat procesów oraz zachowań społecznych i etycznych. Celem platformy jest zapewnienie transparentności w całym globalnym łańcuchu dostaw.

Ecovadis – Sustainable Supply Management

Uczciwość popłaca: GIZEH Verpackungen od 2014 roku składa dobrowolne sprawozdania w Ecovadis. Firma ratingowa jest platformą oceny zrównoważonego rozwoju dla globalnych łańcuchów zaopatrzenia. Karty wyników wykorzystuje się do oceny wyników przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, kwestii społecznych i etycznych. Platforma EcoVadis skupia ponad 24 000 dostawców z 95 krajów na całym świecie.

World Forest Foundation

GIZEH jest sponsorem „World Forest Climate Initiative”, kooperacji między Senatem Spraw Gospodarczych Niemiec i World Forest Foundation. Głównym celem inicjatywy jest realizacja globalnych projektów zalesiania i ochrony lasów na 500 milionach hektarach i roczna redukcja emisji CO2 o ok. 5 miliardów ton.

ClimatePartner - partner w ochronie klimatu

GIZEH Verpackungen współpracuje z ClimatePartner od 2020 roku. ClimatePartner jest dostawcą rozwiązań w zakresie ochrony klimatu dla przedsiębiorstw. ClimatePartner łączy indywidualne doradztwo z oprogramowaniem w chmurze, które jest unikalne na rynku. Klienci mogą za jego pomocą obliczać i redukować emisję CO2 oraz kompensować emisje, których nie da się uniknąć. W ten sposób produkty i przedsiębiorstwa stają się neutralne dla klimatu, co potwierdza znak ClimatePartner.

ISCC-Plus

Zakłady w Bergneustadt w Niemczech i w Angers we Francji zostały w ciągu kilku tygodni poddane audytowi przez niezależnych audytorów i mogą teraz przetwarzać tworzywa sztuczne z atestem do bezpośredniego kontaktu z żywnością zgodnie z certyfikatem ISCC-Plus. 

Certyfikat ten stawia najsurowsze wymagania w zakresie przejrzystej identyfikowalności wprowadzanych do obiegu zrównoważonych tworzyw sztucznych, zgodnie z zasadą bilansu masowego.

top