Zrównoważony rozwój

Zrównoważone myślenie i działanie – na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń

Zrównoważona gospodarka to dla GIZEH proces ciągłych ulepszeń, który pozwala połączyć wymagania stawiane przed nowoczesną firmą z ochroną człowieka i środowiska.

Koncentrujemy się na następujących obszarach:

Nasze opakowania

Naszym celem jest optymalna ochrona zawartości opakowania, a także działania promujące gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dlatego skupiamy się na ochronie produktów i trwałości, optymalizacji zasobów i projektowaniu pod kątem recyklingu.

Więcej

Nasze zasoby

Dzięki permanentnej, szczegółowej analizie naszych procesów koncentrujemy się na optymalizacji naszej efektywności energetycznej, zapobieganiu powstawiania odpadów i odzyskiwaniu energii.

Więcej

Nasze zaangażowanie

Jako firma rodzinna, która dąży do zrównoważonego zarządzania pod względem społecznym i ekologicznym, angażujemy się również poza naszymi obszarami biznesowymi i wspieramy zarówno projekty w naszych lokalizacjach, jak i na całym świecie.

Więcej

Certyfikaty i pieczęcie

Certyfikaty i pieczęcie wyróżniają firmy, które dobrowolnie stosują się do określonych, obowiązujących ram regulacyjnych. Są nagrodą i potwierdzeniem za szczególne osiągnięcia w zakresie zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem. Zapewniają naszym klientom poza tym ważną orientację.

Więcej


GIZEH Sustainability Report 2019

In the Sustainability Report 2019 we report in detail on our measures, progress, visions and initiatives in the areas of products, energy and social affairs.

Download report (PDF)


top