Zarządzanie energią

Redukujemy zużycie energii poprzez zwiększenie efektywności, aby zmniejszyć emisję CO2.

Już w 2011 roku firma GIZEH wprowadziła system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001, który opiera się na modelu zarządzania ciągłym doskonaleniem energetycznym. W 2020 roku nastąpiło dostosowanie do nowej normy ISO 50001:2018.

Ulepszenia zmniejszają zużycie energii i koszty produkcji, a także prowadzą do redukcji emisji CO2 i tym samym zapobiegają globalnym zmianom klimatycznym.

Co roku GIZEH przeprowadza audyty wewnętrzne i zewnętrzne, aby sprawdzić stopień realizacji celów.

Na przestrzeni ostatnich siedmiu lat zainstalowaliśmy około 270 stacji pomiarowych i zainwestowaliśmy ponad 2,3 mln euro w środki zwiększające efektywność energetyczną, co odpowiada inwestycjom na poziomie średnio 230 tys. euro rocznie. Efekt:

 • Spadek emisji CO2 o 23,6% na kilogram zużytego materiału. Oznacza to redukcję o średnio 2,36% na rok.
 • Zużycie prądu zmalało o 22,6% na każdy kilogram zużytego materiału. To średnio 2,26% na rok.

Opisane poniżej działania to przykłady konsekwentnych kroków, które podjęliśmy w celu zwiększenia efektywności zasobów.

Sprężone powietrze / chłodzenie

 • Inwestycja w nowe sprężarki
 • Podział sieci sprężonego powietrza na różne poziomy ciśnienia: 8 barów i 6 barów
 • Zakup nowych chłodziarko-suszarek i urządzeń filtrujących
 • System odciążenia zimowego obiegów chłodzenia
 • Rozdzielenie obiegów chłodzenia narzędzi i oleju
 • Redukcja wycieków

Ogrzewanie pomieszczeń / ciepło procesowe / ciepła woda

 • Konsekwentne odzyskiwanie ciepła ze sprężarek i wykorzystanie go do ogrzewania całych budynków oraz podgrzewania wody
 • Inwestycja w nowe urządzenia / optymalizacja systemu sterowania
 • Zwiększenie wydajności wytwarzania pary poprzez wstępne podgrzewanie wody zasilającej
 • Izolacja cylindrów wtryskowych i cylindrów wytłaczarek

Oświetlenie

 • Przejście na oświetlenie zewnętrzne LED
 • Przejście na oświetlenie wewnętrzne LED (czujnik obecności)
 • Przebudowa systemu oświetlenia awaryjnego

Technologia informacyjna i komunikacyjna

 • Wirtualizacja serwera
 • Nowa koncepcja drukowania (drukarka centralna)

Mobilność

 • Nabycie pierwszych pojazdów hybrydowych typu plug-in dla wewnętrznej floty firmy
 • Kompensacja emisji zanieczyszczeń emitowanych przez wewnętrzną flotę firmy za pomocą karty paliwowej DKV Climate

Oprócz zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji dążymy również do zastąpienia paliw kopalnych samodzielnie wytwarzanym prądem ekologicznym jak również zakup energii elektrycznej neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

Zaopatrzenie energetyczne

 • Instalacja systemu fotowoltaicznego o mocy 38 kWp
 • Instalacja systemu fotowoltaicznego w Elsterwerda o mocy 129 kWp.

Gospodarka odpadami

Oprócz aktywnych działań mających na celu bardziej efektywne i oszczędne wykorzystanie energii, systematycznie pracujemy nad możliwie jak największym recyklingiem odpadów operacyjnych i stałym zmniejszaniem ilości wytwarzanych odpadów. Przekłada się to na oszczędność surowców, redukuje emisję CO2 i w istotny sposób przyczynia się do ochrony środowiska. Dzięki konsekwentnej realizacji różnych działań w ostatnich latach udało się osiągnąć duże sukcesy:

 • zmniejszenie ilości odpadów produkcyjnych o 57%
 • Ilość odpadów niesortowanych można było zmniejszyć o połowę
 • Ilość odpadów z tworzywa sztucznego polipropylenu została zredukowana z 435 ton do 188 ton

Poniższe konkretne działania pokazują przykłady redukcji odpadów.

 • Najnowocześniejsze technologie, takie jak proces inline, w którym odpady są wprowadzane bezpośrednio z powrotem do procesu produkcyjnego.
 • Optymalizacja naszego planowania produkcji.
 • W tym celu regularnie dopasowujemy segregację naszych odpadów (np. według kolorów) do aktualnej produkcji i związanej z nią ilości odpadów.
top